• Prix / Prijs AM 663 & 993

 • Algemenen voorwaarde voor bestellingen van een AM Jocadis 663 en of 993

  -Een preorder periode is voorzien tussen 15 en 28 Februari 2021, dit om ons te laten weten of U een  belangstelling heeft in de aankoop van een of beide voorgestelde treinstellen. Deze preorder is alleen maar ter informatie ; de echte bestelling zal plaats vinden vanaf 01 Maart 2021, op basis van bestellingsdokumenten toegezonden aan degenen die in de preorderlijst staan, en  die voor de anderen beschikbaar zullen zijn op de Jocazz website.

  -De bestellingen zijn mogelijk tussen 01 en 31 Maart 2021 voor degenen die voorbesteld hebben en voor alle kopers. In dit geval is de officiële prijs verlaagd met 25 euros. De bestelling zal alleen maar werkelijk worden als een voorschot van 150 € betaald wordt , per besteld AM op de enige mogelijke bankrekening van Eosyra/Rail-Track, d.i BE85 2700 3545 8506. Dit voorschot betekent een aankoopsverbintenis waarvoor de 150 € het eerste deel van de prijs is. Het is dus niet terugbetaalbaar, tenzij Eosyra/Rail-Track beslist  het AM niet te produceren.

  Een tweede voorschot van 150 € per besteld AM zal moeten betaald worden op dezelfde enige mogelijke rekening (BE85 2700 3545 8506) van Eosyra/Rail-Track, wanneer  de eerste effectieve produktiephase start. Een geldoproep zal dan worden gevraagd aan alle kopers die het eerste voorschot al betaald hebben., met betaling ten laatste 30 dagen na de oproep.

  Zelfde redenering als voor het eerste voorschot : dit tweede voorschot is het tweede deel van de prijs, en is dus niet terugbetaalbaar voor zolang de producent  niet zou kunnen of willen produceren. In dat geval zou  Eosyra/Rail-Track de twee voorschotten terugbetalen.

  -Het saldo van de AM prijs in de gevraagde versie, zal betaald moeten worden wanneer de producent ons verklaart dat de produktie gedaan is. De betaling gebeurt dan opnieuw op de enige mogelijke bankrekening van Eosyra/Rail-Track (BE85 2700 3545 8506). Een geldoproep zal dan gevraagd worden, met betaling ten laatste 15 dagen na de oproep, aan degenen die de eerste twee voorschotten al betaald hebben.

  -Het AM zal worden verzond wanneer het in Belgïe aankomt, en nadat onze technicus de kwaliteit zal hebben nagezien. De verzendingen zullen via Bpost worden geleverd, mer verzekering qua verlies of schade.  Wanneer de koper het pak ontvangt moet hij nazien of er schade bestaat. In dit geval moet hij het onmiddelijk aan de postbode of aan Bpost melden. De terugkeer in geval van gebrek aan ontvangst wordt niet verzekerd. De verzendingen via Bpost zullen elke woensdag vertrekken.

  Het zal mogelijk zijn  Uw AM op enkele beurzen at te halen. Als dit het geval is wordt dat vermeld op de websites van Jocazz en Rail-Track. De volgorde van de leveringen verloopt gelijk de volgorde van de volledige betalingen.

  -Voor de aankopers die niet besteld hebben tussen 01 en 31 Maart 2021, of van tevoren, en die dus niet het systeem van de voorschotten hebben gebruikt, krijgen ook geen verlaagde prijs. De AM stellen zijn dan altijd te koop tot aan het uitverkoop van de voorraad, maar wel aan de officiële prijs.

  Rail-Track Team

 • Conditions générales pour commander une AM Jocadis 663 et ou 993

  -Une période de précommande est prévue entre le 15 février et  le 28 février 2021, ceci pour nous permettre de connaître votre intérêt pour l’achat d’une ou des deux AM proposées. Cette précommande n’est qu’indicative, la vraie commande se faisant à partir du 01 mars 2021, sur base de bons de commande envoyés à ceux qui ont précommandé, et disponible en ligne sur le site Jocazz pour les autres.

  -Les commandes pourront se faire entre le 01 mars et le 31 mars 2021 pour les personnes qui auront précommandé et pour tout autre acheteur, avec dans ces cas une réduction de 25 euros sur le prix officiel. La commande ne sera effective  que dans la mesure où un acompte de 150 € par AM commandée sera payé sur le seul compte BE85 2700 3545 8506 de Eosyra/Rail-Track.

  Cet acompte constitue un engagement d’achat dont le paiement de 150 € est la première partie du prix. Il n’est donc pas remboursable,  sauf si Eosyra/Rail-Track décide de ne pas fabriquer l’AM.

  -Un deuxième acompte de 150 € par AM commandée, à verser sur le même compte bancaire unique BE85 2700 3545 8506 de Eosyra/Rail-Track, sera payé lors du lancement effectif de la première phase de production. Un appel de fonds, avec paiement endéans les 30 jours, sera envoyé à chaque personne  ayant déjà payé le premier acompte.

  Tout comme pour le premier acompte, ce deuxième acompte est un deuxième élément du prix, et n’est donc  pas remboursable sauf si le producteur ne parvenait pas à produire ou refusait de produire. Dans ce cas les deux premiers acomptes seront remboursés.

  -Le solde du prix de l’AM dans la version demandée devra être payé quand la fabrication de celle-ci sera déclarée terminée par le producteur. Le paiement se fera encore sur le même compte bancaire unique BE85 2700 3545 8506 de

  Eosyra/Rail-Track. Un appel de fonds, avec paiement endéans les 15 jours, sera envoyé à chaque personne ayant déjà payé les deux premiers acomptes.

  -L’AM sera livrée une fois que la production sera arrivée en Belgique, et que notre technicien aura vérifié la conformité de l’AM à la qualité prévue. Les envois se feront par Bpost avec assurance perte éventuelle ou dégâts au colis. Il faudra que l’acheteur vérifie lors de la réception s’il y a des dégâts qu’il doit signaler de suite au facteur ou à Bpost. Les retours pour non réception ne sont pas assurés. Les envois postaux se feront chaque fois le mercredi comme jour de notre remise à la poste. Il sera possible de retirer son AM sur certaines bourses, et si c’est le cas ce sera mentionné sur le site de Jocazz et Rail-Track.

  Les livraisons suivront l’ordre des paiements totaux effectués.

  -Pour les acheteurs qui n’auront pas profité de la possibilité de précommander ou de commander entre le 01 mars et le 31 mars 2021, et qui ne paieront donc pas par le système des 2 acomptes préliminaires, ces acheteurs ne bénéficieront pas non plus de la réduction de 25 euros sur le prix officiel. Les AM seront toujours en vente jusqu’à épuisement du stock, mais au prix officiel.

  Rail-Track Team

 • Communication

  Demain début d’après-midi (15/02/2021) les pré-order seront ouvert pour les nouvelles AM Jocadis.
   
  Sur ce site de Rail-Track vous pourrez trouver dans les jours qui suivent les conditions générale de vente de cette nouvelle production ainsi qu’un agenda de suivi.
   
  ********************************
  Morgen vroeg (15/02/2021) in de middag gaan de pre-orders open voor het nieuws AM Jocadis.
   
  Op deze website van Rail-Track vindt u volgende dagen de algemene verkoopvoorwaarden voor deze nieuwe productie, evenals een vervolgagenda.
 • AM 663 en 993 NL versie

                                                                 Ontwerpsprojekt van 2 AM Jocadis toestellen in 2021

   

  Onze Eosyra/Rail Track team, eigenaar van het handelfonds en van het Jocadis merk, wenst voor 2021 een nieuwe produktie te starten qua twee AM  Jocadis treintoestellen, HO schaal, en dit normaal voor een verkoop ten laatste in het vierde kwartaal van 2021, volgens de inlichtingen die we nu ter beschikking hebben.

  Het gaat over  AM 663 (Klassiek) en AM 993 (Cityrail), beide in de recente  new look versie waarin deze 2 treintoestellen vandaag nog op het  Belgische spoor rijden, soms samen. Ze worden onderhouden en herzien in het atelier van Kinkempois (Luik).

  Elk treintoestel zou aan 200 exemplaren worden geproduceerd, in DC, DCC, AC met opgenomen verlichting, en met Sound als optie, in samenwerking met LS Models

  Het feit dat we de  2 AM terzelfdertijd ontwerpen komt door verplichte minimale produktievoorwaarden vanwege onze producent in China.

  Dit ontwerp wordt werkelijkheid als we genoeg preorders krijgen door de geinteresseerde aankoopskandidaten, die ons zo zouden toelaten de break-even point te halen.  Dit break-even punt is hoogst noodzakelijk om verder te gaan.

  Verdere inlichtingen betreffende de prijzen en de orders zullen op de websites (en Facebook) van Rail-Track en Jocazz progressief  worden vermeld. Een kommunikatie zal ook aan MTT worden toegezonden.

  De preorders voor deze twee modellen zullen mogelijk zijn op site van  jocazz (www.jocazz.be) vanaf  15/02/2021.

  Vandaag zijn de definitieve prijzen nog niet bekend, maar zouden niet ver zijn van deze van de voormalige produktie (AM777) plus de verhoging gevraagd door de producent en de vervoerder.

   

Aller à la barre d’outils