Algemenen voorwaarde voor bestellingen van een AM Jocadis 663 en of 993

-Een preorder periode is voorzien tussen 15 en 28 Februari 2021, dit om ons te laten weten of U een  belangstelling heeft in de aankoop van een of beide voorgestelde treinstellen. Deze preorder is alleen maar ter informatie ; de echte bestelling zal plaats vinden vanaf 01 Maart 2021, op basis van bestellingsdokumenten toegezonden aan degenen die in de preorderlijst staan, en  die voor de anderen beschikbaar zullen zijn op de Jocazz website.

-De bestellingen zijn mogelijk tussen 01 en 31 Maart 2021 voor degenen die voorbesteld hebben en voor alle kopers. In dit geval is de officiële prijs verlaagd met 25 euros. De bestelling zal alleen maar werkelijk worden als een voorschot van 150 € betaald wordt , per besteld AM op de enige mogelijke bankrekening van Eosyra/Rail-Track, d.i BE85 2700 3545 8506. Dit voorschot betekent een aankoopsverbintenis waarvoor de 150 € het eerste deel van de prijs is. Het is dus niet terugbetaalbaar, tenzij Eosyra/Rail-Track beslist  het AM niet te produceren.

Een tweede voorschot van 150 € per besteld AM zal moeten betaald worden op dezelfde enige mogelijke rekening (BE85 2700 3545 8506) van Eosyra/Rail-Track, wanneer  de eerste effectieve produktiephase start. Een geldoproep zal dan worden gevraagd aan alle kopers die het eerste voorschot al betaald hebben., met betaling ten laatste 30 dagen na de oproep.

Zelfde redenering als voor het eerste voorschot : dit tweede voorschot is het tweede deel van de prijs, en is dus niet terugbetaalbaar voor zolang de producent  niet zou kunnen of willen produceren. In dat geval zou  Eosyra/Rail-Track de twee voorschotten terugbetalen.

-Het saldo van de AM prijs in de gevraagde versie, zal betaald moeten worden wanneer de producent ons verklaart dat de produktie gedaan is. De betaling gebeurt dan opnieuw op de enige mogelijke bankrekening van Eosyra/Rail-Track (BE85 2700 3545 8506). Een geldoproep zal dan gevraagd worden, met betaling ten laatste 15 dagen na de oproep, aan degenen die de eerste twee voorschotten al betaald hebben.

-Het AM zal worden verzond wanneer het in Belgïe aankomt, en nadat onze technicus de kwaliteit zal hebben nagezien. De verzendingen zullen via Bpost worden geleverd, mer verzekering qua verlies of schade.  Wanneer de koper het pak ontvangt moet hij nazien of er schade bestaat. In dit geval moet hij het onmiddelijk aan de postbode of aan Bpost melden. De terugkeer in geval van gebrek aan ontvangst wordt niet verzekerd. De verzendingen via Bpost zullen elke woensdag vertrekken.

Het zal mogelijk zijn  Uw AM op enkele beurzen at te halen. Als dit het geval is wordt dat vermeld op de websites van Jocazz en Rail-Track. De volgorde van de leveringen verloopt gelijk de volgorde van de volledige betalingen.

-Voor de aankopers die niet besteld hebben tussen 01 en 31 Maart 2021, of van tevoren, en die dus niet het systeem van de voorschotten hebben gebruikt, krijgen ook geen verlaagde prijs. De AM stellen zijn dan altijd te koop tot aan het uitverkoop van de voorraad, maar wel aan de officiële prijs.

Rail-Track Team

Les commentaires sont fermés

Aller à la barre d’outils